Får ledarhunden följa med överallt?

  • Ledarhundar

Tyvärr inte. I många andra länder, USA, Australien och Storbritannien, är det straffbart att inte tillåta synskadade med ledarhund att komma in i offentliga lokaler, restauranger, arbetsplatser och så vidare. Sverige saknar idag helt sådan lagstiftning.