Får man säga att någon är blind?

  • Synskador

Visst får man det. Synskadad är det ord som är mest användbart eftersom det även omfattar personer som ser lite grann men som ändå har stora problem med sin syn. Inom Synskadades Riksförbund är några av oss blinda, en del har ledsyn och andra har mycket begränsat synfält.