Finns det blinda rasister?

  • Att leva med synnedsättning

Ja det finns naturligtvis blinda rasister och nazister. Att ha sådana uppfattningar bygger ju väldigt lite på att man ser hur personen ser ut utan beror ju mer på förutfattade meningar om hur en speciell ”ras” är.