Har blinda one night stands?

  • Att leva med synnedsättning

Personer med synnedsättning är lika benägna som andra att ha one night stands, och skälen för det kan nog vara lika många som för fullt seende.