Hur fastställs medlemsavgifterna?

  • Medlemskap

Av lokalföreningens årsmöten. En rekommendation från riksförbundet är minst 100 kronor per år och person.