Hur känner jag skillnad på de nya mynten?

  • Att leva med synnedsättning

När det gäller de nya mynten är de, precis som de gamla, av olika storlek. De har kännbara märkningar: Enkronan har en helräfflad kant, tvåkronan är delvis Räfflad och femkronan slät. Enkronan är minst, femkronan störst, tiokronan extra tjock med en grop i kanten. Ett tips är att träna på att känna igen mynten i lugn och ro genom att jämföra dem.