Hur länge har Lyckopenningen funnits?

  • Lyckopenningen

Lyckopenningen har funnits sedan 1912.