Hur lär man sig punktskrift?

  • Punktskrift

Barn lär sig läsa punktskrift i skolan ungefär i samma takt som andra barn lär sig läsa. Båda händernas pekfingrar blir i de flesta fall läsfingrar. Man har också stöd och hjälp av de andra fingrarna för att kunna hålla reda på och byta rad. Människor som har blivit synskadade i vuxen ålder kan också lära sig punktskrift.