Hur många ledarhundar finns det?

  • Ledarhundar

Det finns närmare 270 ledarhundar i Sverige. De ägs av Synskadades Riksförbund. (Maj 2017)