Hur mycket av pengarna går till verksamheten?

  • Kalendern Årets ledarhundsvalpar

Av de insamlade medlen går 75 % till verksamheten. Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.