Irriterar, upprör eller sårar ordet blind?

  • Synskador

Ordet blind irriterar oftast inte om man avser personer som saknar användbara synrester. Personer som är synskadade men som har användbara synrester kallas synsvaga. Inom SRF nöjer vi oss med dessa tre begrepp, även om Världshälsoorganisationen, WHO har betydligt fler. Synskadade är alla med nedsatt syn, det finns både synsvaga och blinda.