Kan blinda rita?

  • Att leva med synnedsättning

Helt blinda personer har svårt att rita eftersom man inte vet hur saker ser ut så blir det svårt att omsätta det i streck på papper. Däremot om man har synrester, alltså ser lite lite grann, så kan en del personer rita.