Kan man jobba när man är synskadad?

  • Jobb

Datortekniken har ökat våra möjligheter att arbeta. Knappt 50 procent av synskadade i yrkesverksam ålder har en anställning. Tack vare tekniska hjälpmedel kan många fortsätta på sina arbeten även efter de blivit synskadade.