Kan synskadade maila?

  • Att leva med synnedsättning

Tekniken har gjort att synskadade kan ha tillgång både till e-mail, internet och mycket annat. Med hjälp av en punktskriftsdisplay som kopplas till datorn kan man läsa vad som kommer upp på skärmen i punktskrift. Man kan också få datorn att läsa upp med tal vad som står med hjälp av ett särskilt program. För den som ser lite finns tillgång till förstorande program.