När kan eller bör vi som ser hjälpa till?

  • Att leva med synnedsättning

Om personen med synnedsättning ser tveksam eller vilsen ut, fråga gärna om du kan hjälpa till på något sätt.