Synskadade lyssnar väl bara på radio och struntar i tv?

  • Tillgänglighet

Många synskadade kan se TV-bilden, men hinner inte både se bilden och läsa textremsan. Flera TV-program går alldeles utmärkt att lyssna till. Utländska program är svårast. Därför försöker vi få Sveriges Television att läsa upp textremsan i en särskild ljudkanal.