Vad är ett personligt biträde?

  • Jobb

Stöd till personligt biträde är ett bidrag på högst 60 000 kr per år till arbetsgivare som låter en arbetskamrat hjälpa den synskadade med sådant som personen själv inte klarar av att utföra i arbetet på grund av synskadan.