Vad är lönestöd?

  • Jobb

Arbetsgivaren kan erhålla ett bidrag till lönekostnaden om denne anställer någon med en funktionsnedsättning. Bidragets storlek påverkas av den anställdes lönekostnad, samt graden av den anställdes arbetsförmåga i det aktuella arbetet. De vanligaste formerna av lönestöd för personer med synnedsättning är lönebidrag och trygghets- eller utvecklingsanställning.