Vad är syntolkning?

  • Tillgänglighet

Det är information som en person som inte ser går miste om och som ligger som ett ljudspår eller sägs på plats. Det finns syntolkade filmer, sportevenemang och teater, för att bara nämna några exempel.