Vad går pengarna till när jag köper Lyckopenningen?

  • Lyckopenningen

Pengarna går till verksamheten i Synskadades Riksförbund. Försäljning sker från vårt kontor i Enskede. Av de insamlade medlen går 75 procent till verksamheten. Vi kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.