Vad händer med mitt jobb om jag får en synnedsättning?

  • Jobb

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att anställda har en god arbetsmiljö och att man vidtar rehabiliterings- och anpassningsåtgärder så den anställde kan utföra sina arbetsuppgifter. Om man inte kan fortsätta med samma arbete ska man försöka hitta annat lämpligt arbete inom arbetsgivarens verksamhet.