Vad kan man göra på fritiden som synskadad?

  • Att leva med synnedsättning

Ungefär samma saker som alla andra. Riksförbundet ordnar barnläger och har en reseverksamhet som kallas SRF Fritid, som ger ut en egen resekatalog. Både våra distrikt i länen och våra föreningar i kommunerna ordnar aktiviteter för synskadade. Det är förstås möten, men även syntolkade teater- och bioföreställningar. Sen finns det några idrottsföreningar för synskadade och ett par särskilda idrotter som Showdown och Goalboll.