Varför har ni olika plusgirokonton?

  • Kalendern Årets ledarhundsvalpar

Vi har ett konto när vi skickat ut adresserat (pg 90 02 59-3). Detta är det administrativt effektivaste sättet att skicka ut kalendern på. Vill man betala in en gåva så sker allt med ett OCR-nummer. Vi skickar även ut tidningen oadresserat tillsammans med tidningar, vi har inte uppgifter på vart kalendern hamnar. För detta utskick används ett annat konto (pg 90 02 10 -6) som inte är OCR-baserat.