Varför skickar Synskadades Riksförbund ut en kalender?

  • Kalendern Årets ledarhundsvalpar

Vi ser valpkalendern som en informationskampanj om vår organisation och vår verksamhet. Andra delen är att det går att ge en frivillig gåva och stödja vår verksamhet.