Vilka är de största svårigheterna?

  • Synskador

Det är väldigt individuellt, men vanliga svårigheter är att hitta på okända platser, att läsa posten, att känna igen personer, att göra saker spontant och trycka på knappar som inte känns på nya tekniska apparater och pekskärmar.