Ge en gåva!

Var med och förbättra synskadades villkor!

Bli medlem nu!

Det tar inte många minuter.

Lag och Rätt på arbetsmarknaden

En synskada leder ofta till svårigheter att eller behålla ett arbete. Endast hälften av alla personer med synskadai yrkesaktiv ålder har ett arbete.

Det finns en rad lagar och förordningar som reglerar villkoren arbetsmarknaden dels om förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde och dels om företagande. Det finns därtill lagar och regler om rättigheter och möljligheter vad gäller stöd från samhället till den enskilde som har arbete eller som är arbetslös och till arbetsgivare. Utöver det finns också olika avtal mellan arbetsmarknadens parter. I det följande redovisas det viktigaste som speciellt berör oss som har synskada som innebär arbetshinder.

Arbetsförmedlingen

är en central nationell myndighet med lokala kontor dit du som sökande alltid skall vända dig. Handläggaren du ska där kan förmedla kontakt med specialister för synskada och/eller andra funktionsnedsättningar beroende behov. Arbetsförmedlingen kan ge vägledning, stöd och information om arbetssökande och särskilda stöd för personer med funktionsnedsättning, t ex fördjupad kartläggning och vägledning, bidrag till arbetshjälpmedel, lönebidrag, stöd till personligt biträde, bidrag till start av eget företag m m.
För att mer information ta kontakt med Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771 416 416 eller sök information arbetsförmedlingens hemsida. Där finns faktablad om olika saker de kan hjälpa till med. http://www.arbetsformedlingen.se/. Öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingens arbete styrs av Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingens hemsida kan du hitta bra information om deras särskilda insatser till personer med funktionsnedsättning, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan

är en central statlig myndighet med lokala kontor alla större orter i landet och några nationella centra för speciella funktioner, t ex för arbetshjälpmedel i Karlshamn. Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel för personer anställda utan lönebidrag samt till egna företagare och stöd för vissa rehabiliteringsinsatser.
För mer information kontakta försäkringskassans kundtjänst 0771-170 170 eller ta del av information Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se/privatpers/.

Försäkringskassan styrs av flera lagar som ger mer eller mindre tydliga rättigheter:

Socialförsäkringsbalken 2010:110, öppnas i nytt fönster.
Lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380), öppnas i nytt fönster.

Andra lagar som har betydelse är:
Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160), öppnas i nytt fönster.
Utdrag ur Kapitel 3: "....Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika."

Diskrimineringsombudsman

Om du upplever att du blivit särbehandlad på något negativt sätt i ditt arbete eller när du sökt arbete, på grund av din funktionsnedsättning, så kan det vara diskriminering enligt lagen och du annmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslag (2008:567) öppnas i nytt fönster.

Diskrimineringslagen omfattar många olika samhällsområden och Diskrimineringsombudsmannan har ansvar för tillsynen av lagen och behandlar alla typer av ärenden som kan varar brott mot lagen. Diskrimineringsombudsmannen, DO, nås telefon 08-120 20 700, epost: do@do.se. Hemsida: http://www.do.se/Om-DO/, öppnas i nytt fönster.

Om du är anställd så vänd dig i första hand till din fackliga organisation som har till uppgift att hjälpa dig med detta. Om du inte får hjälp där eller om du inte har arbete, utan upplever att du blivit diskriminerad när du sökt arbetel, skriver du direkt till DO. Om du vill ha råd och hjälp med detta så ta kontakt med SRF, antingen i ditt län eller här på riksförbundet, tel 08-399000 och fråga efter någon som arbetar med diskrimineringsfrågor eller arbetsmarknad.

Uppdaterad av webbredaktionen den 1 augusti 2013

Augusti månads kalenderhund

Två schäfervalpar tätt ihop

Akira och Alegria är ovanliga som ledarhundar eftersom de är schäfrar.

Radio SRF

Lyssna på Radio SRF, nytt program varje fredag! Tävla och vinn aktuella ljudböcker.

Synfrämjare

Allt om linser

Annonser