Daisykonferens

Aktiviteten har passerats

1/12 äger årets Daisykonferens rum i Stockholm.

I år har konferensen temat "Det bästa som hänt mig" Tillgängliga medier i praktiken. Under dagen träffar vi bland annat studenter, lärare, forskare och bibliotekarier som berättar om hur de använder tillgängliga medier i det dagliga arbetet och i sina studier. Vi får också presentationer från nationella och internationella projekt för att öka tillgängligheter till medier.