EBU styrelsemöte

Aktiviteten har passerats

EBU, European Blind Union har styrelsemöte i Sverige. Platsen är Malmö. www.euroblind.org