Föräldraråd

Aktiviteten har passerats

SRF har ett föräldraråd, som består av 8 föräldrar från olika delar av landet. De har barn med synnedsättning mellan 1 och 17 år.