Inbjudan till intervju, tema arbete

Aktiviteten har passerats

Är du mellan 18-35 år? Är du har du en synskada? Pluggar eller jobbar du, eller har du sökt studier eller jobb? Hur har du blivit bemött? Har du stött på hinder eller sett möjligheter? Har du något att berätta för oss?

Myndigheten för delaktighet, MFD driver nu ett projekt som heter Uppföljning av levnadsvillkor. En del av projektet är att samla in kunskap om hur levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ser ut. SRF och US samarbetar med MFD och hjälper dem att leta personer att intervjua. Så, vi behöver din hjälp!

Intervjuerna sker i grupp, i ungefär 2 timmar. Frågorna handlar om hur ni haft det i grundskolan, gymnasiet och efter dess. Genom en gruppintervju får du chansen att träffa andra likasinnade samtidigt som du bidrar till en ökad kunskap om våra levnadsvillkor.

Vi bjuder på fika!

Vi betalar dig ett arvode för din medverkan. Behöver du resa till intervjun, står vi även för den. Behöver du boende, ordnar vi det också – ta kontakt med oss!

Har du något att berätta? Ta kontakt med oss och var med och öka kunskapen om våra levnadsvillkor!

Kontakt:
Maria Norberg, Teckenbro AB
E-post: maria@teckenbro.com

Mikael Ståhl, Synskadades Riksförbund
Telefon: 08-39 92 91
E-post: mikael.stahl@srf.nu