Utställningen Kännbart

Aktiviteten har passerats

Ett konstprojekt med fokus på dövblindhet samt syn- och hörselnedsättningar.

Turnén har kommit till Ystad

www.kannbart.nu