Konferensen Tactile Reading

Aktiviteten har passerats

Den 5–7 april 2017 arrangeras den internationella konferensen Tactile Reading 2017 av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Till konferensen kommer ett 50-tal föreläsare från 20 länder för att tala om taktil läsning av text och bild.