Kurs för anhöriga

Aktiviteten har passerats

Kurs för anhöriga (ej föräldrar) till barn med blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar.

Kursinnehåll

  • Att stödja barnen så att de kan klara så mycket som möjligt själva
  • Hjälpmedel, skolfrågor och fritidsaktiviteter
  • Föreläsning om projektet ”Det outsagda”
  • Om punktskrift och ledsagning
  • Ungdomar delar med sig av sina erfarenheter
  • Erfarenhetsutbyte, med mera