Manifestationen Säkra handikappersättningen

Aktiviteten har passerats

Välkommen till gemensam manifestation för att säkra handikappersättningen 

Tisdagen den 27 februari planerar riksförbundet en manifestation för att protestera mot förändringarna av handikappersättningen.
Manifestationen genomförs i samverkan med Unga med Synnedsättning (US). Även Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har inbjudits. 

Regeringen förväntas föreslå att nuvarande handikappersättning ska avskaffas och ersättas med en merkostnadsersättning. En sådan reform skulle slå hårt mot synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Den minskar också vår möjlighet till egenmakt och självbestämmande. Det största problemet med förslaget är att den schablonersättning som blinda och gravt synskadade har rätt till idag tas bort. I nuvarande lagrådsremiss råder en stor otydlighet kring vilka och hur stora kostnader som kan ersättas i framtiden, vilket öppnar för godtyckliga och rättsosäkra bedömningar.
Förslaget bortser helt ifrån synskadades specifika situation, vilket gör att vår grupp drabbas på ett orimligt sätt av förändringen. 

Manifestationen äger rum på Mynttorget utanför riksdagshuset tisdagen den 27 februari. Samling klockan 10.00 och manifestationen drar igång 10.30. Kort därpå överlämnar vi vår namninsamling #säkrahandikappersättningen till Socialförsäkringsutskottets ordförande.
Alla medverkande organisationer är välkomna att hålla tal. Manifestationen beräknas pågå till senast 12.00. 

Det är viktigt att alla som inte har möjlighet att delta på plats så långt som möjligt deltar och sprider frågan via sociala medier eller i andra kanaler. 

Riksförbundet ersätter i efterhand upp till hälften av distriktens resekostnader för resor med billigaste färdsätt. Kostnader för boende och ledsagare får distrikten stå för själva. Vi uppmanar också distrikten att ansvara för att samordna resor för US, distrikt och branschföreningar inom sitt område.
Ansökan med underlag skickas till Susanne Haglund, 08- 39 91 15 eller susanne.haglund@srf.nu 

För att vi ska få en uppfattning om hur många deltagare vi blir kontakta gärna jimmy.pettersson@srf.nu 

Om ni har ytterligare frågor kan ni kontakta Jimmy Pettersson på
08- 39 94 46 eller mejla jimmy.pettersson@srf.nu.
Det går också bra att kontakta Mikael Ståhl på 08 39 92 91 eller mikael.stahl@srf.nu