Ögonforskningskonferens

Aktiviteten har passerats

Synskadades Riksförbund har onsdagen den 16 november en temadag om svensk ögonforskning. Syftet med dagen är att ge intresserade kunskap om aktuell ögonforskning.

  • Vilka framsteg har gjorts senaste åren och inom vilka områden/diagnoser?
  • Hur ser villkoren för forskningen ut idag och i framtiden?

Det är fem år sedan vi senast bjöd in till en lyckad temadag med fokus på all den ögonforskning som görs runt om i landet.

Vi räknar med medverkan av forskare från samtliga universitetskliniker som kommer att göra korta populärvetenskapliga föredragningar om aktuell ögonforskning.

Vi inbjuder representanter från SRF:s distrikt, förbundsstyrelsen och branschföreningar, Unga Synskadade, Ögonfonden, Ögonläkarföreningen, Optikerförbundet och Föreningen för synrehabilitering.

Vi garanterar plats för en representant för varje distrikt och förening. Vi tror även att det kommer finnas plats för fler deltagare så ni får gärna sätta upp även ytterligare deltagare på en intresselista.

Om det blir fler intresseanmälningar än vad vi har plats för så kommer de som har anmält sig först prioriteras.