Organisationsrådet

Aktiviteten har passerats

Den 15 juni är det dags för ordinarie organisationsråd med behandling av riksförbundets årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Motionsuppföljning och fyllnadsval till valberedningen står också på dagordningen.

Mötet kommer att äga rum på Stockholm Waterfront Congress Centre. Varje distrikt och branschförening har vardera ett ombud.

Organisationsrådet direktsänds i sin helhet i Radio SRF
Länk till information om direktsändningar