Seminarium med svensk dagligvaruhandel och funktionshindersrörelsen