Seminarium om Makuladegeneration

Aktiviteten har passerats

Åldersförändringar i Gula fläcken

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län inbjuder till ett seminarium om ögonsjukdomen Makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

Överläkare och professor Anders Kvanta, S:t Eriks Ögonsjukhus, föreläser och därefter finns det gott om tid till att ställa egna frågor.

Du får höra om Kamratstödet, samtalsgrupper om hur du kan få ett mer självständigt liv, trots synnedsättning.

Och vi på Synskadades Riksförbund berättar mer om vår verksamhet.

Entréavgift: 100 kronor, betalas kontant på plats

Anmäl dig senast tisdagen den 8 november till Christina Sönnergren, SRF Stockholms och Gotlands län, tel. 08-462 45 08 eller e-post: christina@srfstockholmgotland.se