Seminarium om Makuladegeneration

Aktiviteten har passerats

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län inbjuder till ett seminarium om ögonsjukdomen Makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

Överläkare och professor Anders Kvanta, S:t Eriks Ögonsjukhus, föreläser och därefter finns det gott om tid till att ställa egna frågor.

Du får höra om Kamratstödet, samtalsgrupper om hur du kan få ett mer självständigt liv, trots synnedsättning.

Och vi på Synskadades Riksförbund berättar mer om vår verksamhet.

Anmälan sker senast måndagen den 15 maj till Christina Sönnergren, SRF Stockholms och Gotlands län.