SPF Seniorerna kongress

  • Kongress

Aktiviteten har passerats

Under SPF Seniorernas första kongressdag den 13 juni i Gävle konserthus är SRF på plats med ett informationsbord utanför kongressalen.