Synmässan 2016

Aktiviteten har passerats

På fredag är det dags Stockholm!

Synmässan turnerar varje år och är en plats för dig att klämma och känna på nya hjälpmedel, bland mycket annat som gäller din syn. Nu är det Stockholms tur. Missa inte chansen.

Om Svensk Syn:

Svensk Syn är en leverantörsförening, där de ledande företagen som erbjuder hjälpmedel för synskadade i Sverige är medlemmar. Vi verkar för att de som har problem med synen ska erbjudas bra och individuellt utprovade hjälpmedel och vill bland annat vara ett stöd till syncentralernas verksamhet. Vi arbetar också för att de upphandlingar som görs ska bli så bra som möjligt och inte begränsa urvalet av hjälmedel för den synskadade.

Vi vill

  • Öka medvetenheten hos individer, myndigheter, företag och organisationer om behovet av bra hjälpmedel för synskadade
  • Informera om förutsättningar att med hjälpmedel effektivt bidra till bättre livskvalitet för alla personer med nedsatt syn
  • Verka för utveckling och förnyelse av branschen med syfte att stärka medlemsföretagens förutsättningar att bidra till höjd livskvalitet för personer med nedsatt syn