Filminstitutet besöker Synskadades Riksförbund

Aktiviteten har passerats

Filminstitutet besöker rikskansliet angående tillgänglig bio.