13 personer, 6 kvinnor och 7 män står uppradade framför kameran.

Förbundsstyrelsen


Styrelsen i Synskadades Riksförbund består av 13 ledamöter. Styrelsen beslutar om hur förbundet ska arbeta och ser till att beslut tagna av kongressen fullföljs.

Övre raden: Lauko Sardar Abdulla nyval, Håkan Thomsson ordförande omval, Per Karlström nyval, Roland Gustafsson omval, Peter Tjernberg nyval. Nedre raden: Maria Thorstensson, andra vice ordförande nyval, Anita Svenningsson omval, Agneta Elfving omval, Alireza Ghanbar Alipour omval, Niklas Mattsson förste vice ordförande nyval, Maria Sjötång nyval, Annika Östling omval. Närmast i bild: Jenny Näslund nyval.

Håkan Thomsson, ordförande, 08-39 91 11
Niklas Mattsson, första vice ordförande, 070-654 14 33
Maria Thorstenssson, andra vice ordförande, 0708-97 17 85
Jenny Näslund
Maria Sjötång
Laoko Sardar Abdulla
Anita Svenningsson, 070-555 62 28
Alireza G Alipour, 070-914 44 82
Peter Tjernberg
Agneta Elfving, 0707-52 59 18
Annika Östling, 070-218 33 12
Per Karlström
Roland Gustafsson, 073-077 68 88

Förbundsstyrelsens ledamöter når du även via e-post: info@srf.nu