Personal


Synskadades Riksförbunds kansli ligger i Enskede i södra Stockholm.

Kansliets växel når du på 08-39 90 00.

Personalens e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@srf.nu

Har du en allmän fråga kan du skicka den till info@srf.nu

Ordförande för Synskadades Riksförbund är Håkan Thomsson, 08-39 91 11.

Personal i alfabetisk ordning

Personal efter verksamheter

  1. Personal i alfabetisk ordning

  2. Personal efter verksamheter

    Alla våra anställda nås via mejl på fornamn.efternamn@srf.nu

  3. Distriktsombudsmän