Distriktsombudsmän


Dessa personer är knutna till den centrala listan

distriktsombudsman@srf.nu

Region: ÖVRE NORRLAND

SRF Norrbotten
Karin Sundbaum
08-39 93 21
karin.sundbaum@srf.nu

SRF Västerbotten
Ann Lindmark
090 – 695 10 05
ann.lindmark@srf.nu

Region: NEDRE NORRLAND

SRF Västernorrland
Kamal Sulemani
0611 39 80 25
0765 39 92 25
kamal.suleimani@srf.nu

SRF Jämtlands län
Karolin von Krusenstierna
0636651021
0721416501
karolin.krusenstierna@srf.nu

Region: CWUX

SRF Uppsala län
Wieslaw Wasowski
018-56 09 23
018 - 490 33 28
072 - 142 61 36
wieslaw.wasowski@srf.nu

SRF Dalarna
Bengt Bäcke
0243 - 79 99 90
0765 - 39 92 74
bengt.backe@srf.nu

SRF Gävleborg
Lars Engberg
08-39 91 64
070 - 301 62 69
lars.engberg@srf.nu

SRF Västmanland
Patrik Hellström
08 - 12 13 5787
072 - 14 19 166
patrik.hellstrom@srf.nu

Region: STOCKHOLM

SRF Stockholms stad
Eva Hildursmark
08 – 452 22 02
eva.hildursmark@srfstockholm.se

Sandra Lindquist
08 – 452 22 01
sandra.lindquist@srfstockholm.se

SRF Stockholms och Gotlands län

08 – 462 45 10
Pia-Lena Krischél
Ombudsman med ansvar för fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad och kultur. Jobbar även mycket med sociala medier.
08-462 45 19
pia-lena@srfstockholmgotland.se

Hamaddah Mansour
Ombudsman med ansvar för resande och internationellt arbete
08-462 45 25
hamaddah@srfstockholmgotland.se

Sofia Naesström, föräldraledig
Informatör och ombudsman för habilitering för barn
08-462 45 06
sofia@srfstockholmgotland.se

Region: DEST

SRF Sörmland
Rekrytering pågår

SRF Östergötland
Johan Pettersson
072 - 714 00 58
johan.pettersson@srf.nu

SRF Värmlands län
Sven-Erik Ågren
0550-74 90 22
sven-erik.agren@srf.nu

SRF Örebro län
Roger Alexandersson 
072-738 04 50
roger.alexandersson@srf.nu

Region: VÄST

SRF Halland
Ulrika Wiland
035-18 76 95
ulrika.wiland@srf.nu

SRF Bohuslän
Ingen ombudsman i nuläget

SRF Älvsborg
Mikaels Strömberg
070 35 58 575
mikael.stromberg@srf.nu

SRF Skaraborg
Britt Artursson
0511-34 79 70
britt.artursson@srf.nu

SRF Göteborg
Erik Lönnroth Johansson
072-332 01 04
erik.johansson@srfgoteborg.se

Catarina Ahlquist
072-332 01 09
catarina.ahlquist@srfgoteborg.se

Region: SYD

SRF Jönköpings län
Julia Lindahl
036 - 299 10 15
072 - 141 39 53
julia.lindahl@srf.nu

SRF Kronoberg
Jan Karlsson
0470-57 51 25
070-663 72 89
jan.karlsson@srf.nu

SRF Kalmar län
Anders Engström
0480-466 108
anders.engstrom@srf.nu

SRF Blekinge
Jan-Åke Hansson
0455-122 54
070 - 58 250 83
jan-ake.hansson@srf.nu

SRF Skåne

vakant