Personal efter verksamheter

Alla våra anställda nås via mejl på förnamn.efternamn@srf.nu.

Förbundsordförande

Thomsson Håkan - Förbundsordförande
08 - 39 91 11

Korbak Paulina - Sekreterare
08 - 39 92 26

Nilsson Åsa - Pressekreterare
08 - 39 91 75

____________________

Information

Agger Kari - Kommunikatör och grafisk formgivare
08 - 39 92 99

Kåhlman Joachim - Kommunikatör, redaktör ljudmedier, Oboj, webbradio och I Selen
08 - 39 92 27

Selén Therese - Kommunikatör, redaktör SRF Perspektiv
08 - 39 92 78

____________________

Individstöd

Ridemar Lena - Individstödschef
08 - 39 91 51

Lundborg Pia - Sekreterare
08 - 39 93 23

____________________

Ledarhundsverksamheten

Borg Bengt - Ledarhundskonsulent Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping
08 - 39 91 91, 0765-39 91 91

Gestsdottir Drifa, Ledarhundskonsulent
08-39 91 53, 0765-39 91 53

Grönholm Annette - Administration
08 - 39 91 34

Lindhé Jennie - Ledarhundskonsulent Stockholm, Södermanland, Kalmar, Blekinge och Östergötland
08 - 39 91 96, 0765 - 39 91 96

Lundin Maria - Ledarhundskonsulent Skaraborg, Värmland, Örebro, Göteborg, Bohus och Älvsborg
Ej i tjänst

Tapper Laila - Ledarhundskonsulent Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Gotland
08 - 39 91 98, 0765 - 39 91 98

Sandros Boel - Veterinär
08 - 39 91 93

Vikström Mariana - Handläggare
08 - 39 91 35

___________________

Folkbildning

Gille Yvonne - Administratör
08 - 39 91 54

Jungelin Arne - Studieombudsman
08 - 39 93 33

____________________

Övrigt individstöd

Gille Yvonne - Handläggare stipendie- och bidragsärenden
08 - 39 91 54

Heli Christine - Handläggare barn- och föräldrafrågor samt invandrarverksamhet
08 - 39 92 46

Jeppsson Leif - Förbundsjurist
08 - 39 92 48

Lundborg Pia - Norrmans fond
08 - 39 93 23

Nisula Wester Lena - Punktskriftsverksamheten
08 - 39 91 70

Ronström Britt - SRF Fritid
08 - 39 92 90

______________

Intressepolitik

Milivojevic Neven - Intressepolitisk chef
08 - 39 93 36, 070-639 00 68

Haglund Susanne - Sekreterare intressepolitik
08 - 39 91 15

____________________

Handläggare

Ekstrand Cecilia - Barn-, utbildnings- och rehabiliteringsfrågor
08-39 91 19

Götesson Henrik - IT- och konsumentfrågor, syntolkning och tv
08-39 91 49

Kivi Ellis
08 – 39 92 55

Petterson Jimmy - Tillgänglighet till den fysiska miljön och resefrågor
08-39 94 46

Ståhl Mikael - Funktionshinderspolitik, arbetsmarknadsfrågor och ledsagning, samt forskningsrelaterade frågor
08-39 92 91

_______________

Internationella frågor

Lagrelius Hannes - Internationellt utvecklingssamarbete och projekt
08 – 39 91 72

Örnstedt Annika - Internationellt utvecklingssamarbete och ekonomi
08 – 39 91 13

_______________

Administration

Norelius Centervik Ulrika - Kanslichef
08 - 39 92 31

Malm Jana - Sekreterare
08 - 39 92 93

Samuelsson Boris - Utvecklingsstrateg 
08 - 39 94 40

_______________

Arkiv och Museum

Wallsten Anna - Museiintendent och arkivarie
08 - 39 92 45

_______________

Ekonomi

Gatti Sonja - Utbetalningar
08 - 39 92 06

Ludvigsson Sara - Redovisningsansvarig
08- 39 93 32

Östlund Kenneth - Controller
08 - 39 91 18

____________________

Personal

Haupt Elin - Personalkonsulent (ej i tjänst)

Nyhlén Annica - Personalkonsulent (vik)
08 - 39 91 52

Thomsson Gunilla - Arbetsgivarstöd, controller för distrikt och föreningar
08 - 39 91 66, 070 - 301 62 66

Westling Maria - Löneadministratör
08 - 39 91 47

____________________

Marknad/insamling

Augustsson Eva - Kundservice inkl. minnesgåvor och Lyckopenningen
08 - 39 91 16

Carlsson Göran - Marknadsförare
08 - 39 92 98

Helin Jessica - Kundtjänstadministratör, Lyckopenningen, minnesgåvor och övriga kundtjänstfrågor
08 - 39 91 73

Jälmestål Josefine - Projektsamordnare, kalenderkampanjen, Lyckopenningen och utveckling
08 - 39 91 17

______________

Medlems- och givarregistret (SURFA)

Viklund Katarina - Registeradministratör
08 - 39 91 23

Johnsson Anette - Registerhandläggare
08 - 39 91 44

____________________

Teknik

Björk Lennart - Kontorsservice, telefoni och inköp
08 - 39 92 95

Forsmo Kent - IT-drift, datorstöd
08 - 39 93 42

Keränen Mikko - IT-drift, datorstöd (vik)
08 - 39 92 23

Sormunen Raouf - IT-drift, datorstöd
Ej i tjänst

___________________________

Organisationsutveckling

Hjalmarson Karin - Medlems- och organisationsutveckling, jämställdhet och likabehandling
08 - 39 91 55

Kjöller Jeanet - Organisationsutveckling
08 - 39 92 65