Personal efter verksamheter


Här hittar du kontaktuppgifter till personalen vid rikskansliet.

Alla våra anställda nås via mejl på fornamn.efternamn@srf.nu

Förbundsordförande

Thomsson Håkan - Förbundsordförande
08-39 91 11

Korbak Paulina - Sekreterare
08-39 92 26

Nilsson Åsa - Pressekreterare
08-39 91 75

____________________

Individstöd

Ridemar Lena - Individstödschef
08-39 91 51

Lundborg Pia - Sekreterare
08-39 93 23

____________________

Ledarhundsverksamheten

Borg Bengt - Ledarhundskonsulent 
08-39 91 91, 0765-39 91 91

Gestsdottir Drifa -  Ledarhundskonsulent
08-39 91 97, 0765-39 91 97

Grönholm Annette - Administration
08-39 91 34

Lindhé Jennie - Ledarhundskonsulent 
08-39 91 96, 0765-39 91 96

Tapper Laila - Ledarhundskonsulent 
08-39 91 98, 0765-39 91 98

Sandros Boel - Veterinär
08-39 91 93

Vikström Mariana - Handläggare
08-39 91 35

____________________

Information

Agger Kari - Kommunikatör, grafisk formgivare
08-39 92 99

Kåhlman Joachim - Kommunikatör, redaktör ljudmedier
08-39 92 27

____________________

Folkbildning

Gille Yvonne - Administratör
08-39 91 54

Jungelin Arne - Studieombudsman
08-39 93 33

____________________

Organisationsutveckling

Hjalmarson Karin - Medlems- och organisationsutveckling, jämställdhet och likabehandling
08-39 91 55

Kjöller Jeanet - Organisationsutveckling
08-39 92 65

____________________

Medlems- och givarregistret (SURFA)

Johnsson Anette - Registerhandläggare
08-39 91 44

____________________

Övrigt individstöd

Gille Yvonne - Stipendie- och bidragsärenden
08-39 91 54

Heli Christine - Barn-, föräldra- och invandrarverksamhet
08-39 92 46

Jeppsson Leif - Förbundsjurist
08-39 92 48

Lundborg Pia - Norrmans fond
08-39 93 23

Nisula Wester Lena - Punktskriftsverksamheten
08-39 91 70

Ronström Britt - SRF Fritid
08-39 92 90

____________________

Intressepolitik

Milivojevic Neven - Intressepolitisk chef
08-39 93 36, 070-639 00 68

Haglund Susanne - Sekreterare intressepolitik
08-39 91 15

____________________

Intressepolitiska handläggare

Ekstrand Cecilia - habilitering, punktskrift, barn, utbildning, grund- och gymnasieskola, barns rättigheter, nordiskt,  EBU, WBU
08-39 91 19

Götesson Henrik - rehabilitering, punktskrift, vuxna, IT-hjälpmedel, ny teknik, syntolkning
08-39 91 49

Karlsson Lennart - Almedalen 2018, valet 2018, högskolefrågor, nyanlända, generell funktionshinderpolitik, allmänna remisser
08-39 91 60

Kivi Ellis - generell funktionshinderpolitik
08–39 92 55

Pettersson Jimmy - rehabilitering, fysisk tillgänglighet – resande, ledarhundar, arbetsmarknad
08-39 94 46

Ståhl Mikael - utredningar, undersökningar, statistik, ledsagning, syn- och hörselinstruktörer, ögonvård, generell funktionshinderpolitik
08-39 92 91

____________________

Internationellt utvecklingssamarbete

Lagrelius Hannes - Internationellt utvecklingssamarbete och projekt
08-39 91 72

Örnstedt Annika - Internationellt utvecklingssamarbete och ekonomi
08-39 91 13

____________________

Administration

Norelius Centervik Ulrika - Kanslichef
08-39 92 31

Malm Jana - Sekreterare
08-39 92 93

____________________

Arkiv och Museum

Wallsten Anna - Museiintendent och arkivarie
08-39 92 45

____________________

Ekonomi

Gatti Sonja - Utbetalningar
08-39 92 06

Ludvigsson Sara - Redovisningsansvarig
08-39 93 32

Östlund Kenneth - Controller
08-39 91 18

____________________

Personal

Haupt Elin - Personalkonsulent (ej i tjänst)

Nyhlén Annica - Personalkonsulent (vik)
08-39 91 52

Thomsson Gunilla - Arbetsgivarstöd, controller för distrikt och föreningar
08-39 91 66, 070-301 62 66

Westling Maria - Löneadministratör
08-39 91 47

____________________

Marknad/insamling

Augustsson Eva - Kundtjänst insamling
08-39 91 16

Carlsson Göran - Marknadsförare
08-39 92 98

Helin Jessica - Kundtjänst insamling
08-39 91 73

Jälmestål Josefine - Projektsamordnare, kalenderkampanjen, Lyckopenningen och utveckling
08-39 91 17

Samuelsson Boris - Marknads- och insamlingsstrateg 
08-39 94 40

Viklund Katarina - Kundtjänst insamling
08-39 91 23

____________________

Teknik

Björk Lennart - Kontorsservice, telefoni och inköp
08 - 39 92 95

Forsmo Kent - IT-drift, datorstöd
08 - 39 93 42

Keränen Mikko - IT-drift, datorstöd (vik)
08 - 39 92 23