Personal i alfabetisk ordning

E-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@srf.nu

A

Agger Kari - Kommunikatör, grafisk formgivare
08 - 39 92 99

Augustsson Eva - Kundservice inkl. minnesgåvor och Lyckopenningen
08 - 39 91 16

B

Björk Lennart - Kontorsservice, telefoni, inköp
08 - 39 92 95

Borg Bengt - Ledarhundskonsulent Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping samt mindre del av Göteborg, Bohus och Älvsborg
08 - 39 91 91

C

Carlsson Göran - Marknadsförare
08 - 39 92 98

E

Ekstrand Cecilia - Barn-, utbildnings- och rehabiliteringsfrågor
08-39 91 19

F

Forsmo Kent - IT-drift, datorstöd
08 - 39 93 42

G

Gatti Sonja - Utbetalningar
08 - 39 92 06

Gestsdottir Drifa - Ledarhundskonsulent
08 - 39 91 53

Gille Yvonne - Administratör
08 - 39 91 54

Grönholm Annette - Ledarhundsadministration 
08 - 39 91 34

Götesson Henrik - IT- och konsumentfrågor
08 - 39 91 49

H

Haglund Susanne - Sekreterare intressepolitik 
08 - 39 91 15

Haupt Elin - Personalkonsulent (ej i tjänst)

Heli Christine - Handläggare barn- och föräldrafrågor samt invandrarverksamhet
08 - 39 92 46

Helin Jessica - Kundtjänstadministratör, Lyckopenningen, minnesgåvor och övriga kundtjänstfrågor
08 - 39 91 73

Hjalmarson Karin - Medlems- och organisationsutveckling, jämställdhet
08 - 39 91 55

J

Jeppsson Leif - Förbundsjurist
08 - 39 92 48

Johnsson Anette - Registerhandläggare
08 - 39 91 44

Jungelin Arne - Studieombudsman 
08 - 39 93 33

Jälmestål Josefine - Lyckopenningen, kalenderkampanjen
08 - 39 91 17

K

Keränen Mikko - IT-drift, datorstöd (vik)
08 - 39 92 23

Kivi Ellis - handläggare
08 – 39 92 55

Kjöller Jeanet - Organisationsutveckling
08 - 39 92 65

Korbak Paulina - Sekreterare
08 - 39 92 26

Kåhlman Joachim - Kommunikatör, redaktör ljudmedier (Oboj, webbradio och I Selen)
08 - 39 92 27

L

Lagrelius Hannes - Internationellt utvecklingssamarbete, projekt
08 – 39 91 72

Lindhé Jennie - Ledarhundskonsulent Stockholm, Södermanland, Kalmar, Blekinge och Östergötland
08 - 39 91 96

Ludvigsson Sara - Redovisningsansvarig
08- 39 93 32

Lundborg Pia - Sekreterare
08 - 39 93 23

Lundin Maria - Ledarhundskonsulent Skaraborg, Värmland, Örebro samt större delen av Göteborg, Bohus och Älvsborg
Ej i tjänst

M

Malm Jana - Sekreterare
08 - 39 92 93

Milivojevic Neven - Intressepolitisk chef
08 - 39 93 36, 070-639 00 68

N

Nilsson Åsa - Pressekreterare
08 - 39 91 75

Nisula Wester Lena - Punktskriftsverksamheten
08 - 39 91 70

Norelius Centervik Ulrika - Kanslichef
08 - 39 92 31

Nyhlén Annica - Personalkonsulent (vik)
08 - 39 91 52

P

Petterson Jimmy - Tillgänglighet till den fysiska miljön och resefrågor
08 - 39 94 46

R

Ridemar Lena  Individstödschef
08 - 39 91 51

Ronström Britt - SRF Fritid
08 - 39 92 90

S

Samuelsson Boris - Utvecklingsstrateg 
08 - 39 94 40

Sandros Boel - Veterinär
08 - 39 91 93

Selén Therese - Kommunikatör, redaktör SRF Perspektiv 
08 - 39 92 78

Sormunen Raouf - IT-drift, datorstöd
(Ej i tjänst)

Ståhl Mikael - Funktionshinderspolitik, arbetsmarknadsfrågor och ledsagning, samt forskningsrelaterade frågor 
08-39 92 91

T

Tapper Laila - Ledarhundskonsulent Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Gotland
08 - 39 91 98

Thomsson Gunilla - Arbetsgivarstöd
08 - 39 91 66, 070 - 301 62 66

Thomsson Håkan - Förbundsordförande
08 - 39 91 11

V W

Wallsten Anna - Museiintendent, arkivarie
08 - 39 92 45

Westling Maria - Löneadministratör
08 - 39 91 47

Viklund Katarina - Registeradministratör 
08 - 39 91 23

Vikström Mariana - Handläggare ledarhundar
08 - 39 91 35

Ö

Örnstedt Annika - Internationellt utvecklingssamarbete, ekonomi
08 - 39 91 13

Östlund Kenneth - Controller
08 - 39 91 18