Valberedning


För kongressperioden 2018-2020 sitter följande personer i Synskadades Riksförbunds valberedning.

Kicki Lundmark, sammankallande
Robert Balte
Lise-Lott Naess
Elvira Sjöblom
Petter Lindström
Dan Jonsson
Camilla Svensson

Valberedningen nås via e-post: valberedningen@srf.nu