Valberedning


På kongressen 2017 valdes följande medlemmar till valberedning.

Eva Björk, sammankallande
Robert Balte
Lise-Lott Naess
Elvira Sjöblom
Petter Lindström
Dan Jonsson
Camilla Svensson

Valberedningen nås via e-post: valberedningen@srf.nu